Άνεμος Βόλβη

Ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο των λίγων, που επιδιώκουν υψηλές αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις, αλλά προνόμιο και δικαίωμα όλων. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Η συνειδητοποίησή όμως, ότι ο αθλητισμός είναι μέσο ψυχαγωγίας, που συγχρόνως θωρακίζει την υγεία του και του δίνει δυνατότητα για να αναπτύξει την προσωπικότητά του, έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα και αυτό δημιούργησε την ανάγκη για τεκμηριωμένη πληροφόρηση και μεθοδευμένη μετάδοση της γνώσης τα περί την άθληση.

Στα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική άνθηση στην αθλητική βιβλιογραφία και στο `Ιντερνετ, που “αποκρυπτογραφούν” θεωρία και πράξη και δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύτερο κοινό ν’ αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη γνώση για εφαρμογή στην πράξη.

Στο site ΑΝΕΜΟΣ εκτός από τις πληροφορίες για το σύλλογο μπορείτε ακόμη να βρείτε: Εκδηλώσεις που διοργανώνει ο σύλλογος, διευθύνσεις και τηλέφωνα για τα ενεργά μέλη, νέα για τον καιρό, τεχνικές, νέα, προγράμματα εκπαίδευσης, ιστορικά στοιχεία για το windsurfing, αλλά και απαντήσεις σε τεχνικά θέματα. Επίσης υπάρχει και λίστα για ανταλλαγή μεταχειρισμένων υλικών (HOT LIST)