Αερας

Ο άνεμος είναι η “καύσιμη ύλη” για το γουίντ-σέρφινγκ. Αυτός κινεί το σκάφος και για να χρησιμοποιηθεί σωστά, πρέπει πρώτα απ’ όλα να γνωρίζουμε από ποια διεύθυνση έρχεται. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε μόνος-σας, θα σας βοηθήσουν οι σημαίες ή οι βάρκες, τα δένρα κλπ. Αν έχετε ακόμη αμφιβολίες, σαλιώνετε το δάχτυλόσας το σηκώνετε ψηλά, και από την πλευρά που κρυώνει γρηγορότερα, απ’ αυτή έρχεται ο αέρας. Η διεύθυνση του ανέμου είναι το σημαντικότερο στοιχείο από οτιδήποτε άλλο, για την οδήγηση του γουίντ-σέρφινγκ.

Όταν ο άνεμος είναι πρίμος, δηλαδή, έρχεται από πίσω, η πορεία προς τα εμπρός εξηγείται εύκολα, αφού ο άνεμος σπρώχνει το πανί και το σκάφος. Πώς, όμως, λειτουργεί η ανεμομηχανή, δηλαδή το πανί, όταν η κατεύθυνση του σκάφους είναι πλάγια ή ακόμη κι ακριβώς αντίθετη προς τον αέρα; Στην περίπτωση αυτή, ο αέρας χτυπά από μπροστά ή από το πλάι το πανί και χωρίζεται από τον ιστό (ή άλμπουρο) σε δύο ρεύματα. Το ένα κατευθύνεται πίσω από τον ιστό, στην υπήνεμη πλευρά και διανύει μεγαλύτερη απόσταση από το άλλο, που περνάει δίπλα από το πανί στην προσήνεμη πλευρά του ανέμου. Το ρεύμα της υπήνεμης πλευράς, στη διαδρομή του γύρω από το πανί επιταχύνεται και δημιουργεί, έτσι, μια υποπίεση. Το ρεύμα της προσήνεμης πλευράς, αντίθετα, συσσωρεύεται κοντά στο πανί και δημιουργεί υπερπίεση.

Το πανί παρουσιάζει την τάση να μετατοπίζεται από την υπερπίεση προς την υποπίεση και, επειδή είναι σταθερά συνδεμένο με το σκάφος, παρασύρει και αυτό μαζί του. Στο γουίντ-σέρφινγκ, όμως, δεν έχουμε ν’ αντιμετωπίσετε μόνο τον πραγματικό, φυσικό άνεμο, αλλά και τον άνεμο πορείας, καθώς και τον φαινομενικό άνεμο.

Συνεπώς, διακρίνουμε:

  • Τον πραγματικό άνεμο.
  • Τον άνεμο πορείας.
  • Τον φαινομενικό άνεμο.

    Ως πραγματικό άνεμο χαρακτηρίζουμε τον ατμοσφαιρικό άνεμο, όπως αυτός γίνεται αισθητός στην ακτή, δηλαδή, όπως τον παρουσιάζουν π.χ. οι σημαίες.

    Ο άνεμος πορείας, αντίθετα, δημιουργείται από την ίδια την κίνηση του σκάφους κι επιδρά στο σκάφος από μπροστά.

    Από τη συνισταμένη των δύο ανέμων προκύπτει ο φαινομενικός άνεμος, ο οποίος δεν είναι ποτέ σταθερός. Στρέφεται προς τη διεύθυνση του ανέμου πορείας, γίνεται δηλαδή “κόντρα άνεμος”. Στις διάφορες διευθύνσεις του ανέμου πρέπει να τοποθετείτε το πανί σε διαφορετική θέση, ως προς τον επιμήκη άξονα του σκάφους. Βασικά, για την κάθε διεύθυνση του ανέμου αντιστοιχεί μόνο μια σωστή θέση του πανιού. Θα ξέρετε, ασφαλώς, πως κάθε ιστιοφόρο διευθύνεται με τη βοήθεια του πηδαλίου. Στα σκάφη αυτά, ο ιστός είναι σταθερά τοποθετημένος, δηλαδή ακίνητος. Η διαφορά στη διακυβέρνηση του σκάφους στο γουίντ-σέρφινγκ με όλα τα άλλα ιστιοφόρα έγκειται στο ότι ο ιστός εδώ είναι κινητός και συνεπώς, μπορεί να μετατοπιστεί το πανί προς όλες τις κατευθύνσεις.