Ανάλυση και ανεύρεση θέσης για εκκίνηση

1. Από που φυσά ο αέρας και
2. Τι σχέση έχουν σκάφος και Rigg μεταξύ τους και
3. Που βρίσκεται το Rigg στην προσήνεμη(ΠΡΗ) ή στην υπήνεμη (ΥΠΗ) πλευρά σε σχέση με το σκάφος;

Rigg στην υ π ή ν ε μ η πλευρά, είμαστε τυχεροί διότι αυτή είναι η σχεδόν ιδανική θέση εκκίνησης. Αν το Αλμπουρο δεν βλέπει προς την πρύμνη αλλά αντίθερα προς την πλώρη πρέπει να το γυρίσουμε, αλλά αυτό γίνεται πολύ εύκολα αν πιάσουμε το πίσω μέρος της Μάτσας και κολυμπήσουμε δύο χεριές προς τα πίσω προς την ΠΡΗ πλευρά. Ταυτόχρονα ανασηκώνουμε το πίσω μέρος της μάτσας, αυτό που βλέπει προς τη πρύμνη, για λίγο από το νερό. Επακόλουθο, ο αέρας μπαίνει κάτω από το πανί και το ανασηκώνει χωρίς δυσκολία. Τώρα χρειάζεται να πιάσουμε το Αλμπουρο και να το τραβήξουμε προς την πρύμνη.

Rigg στην π ρ ο σ ή ν ε μ η πλευρά, από αυτή τη μεριά τα πράγματα είναι δυσκολότερα. ‘Οταν το ‘Αλμπουρο βλέπει προς την πρύμνη, το ΞΑΝ το κατορθώνουμε σε λιγότερο από 2 λεπτά. Ανασηκώνουμε καταρχή το ‘Αλμπουρο και αφήνουμε να περάσει ο αέρας από κάτω (να το ανασηκώσει) και να το αναδιπλώσει, ώστε το ‘Αλμπουρο να βλέπει προς τη πλώρη, πάλι όμως το Rigg βρίσκεται στη λάθος πλευρά εκκίνησης και πρέπει να τα διορθώσουμε και να τα φέρουμε σε πλήρη πλαγιοδρομία. Κολυμπούμε λοιπόν, παρασύροντες με το χέρι την πρύμνη προς το Rigg. Οταν αυτά πάρουν την πλήρη κατεύθυνση της πλαγιοδρομίας μπορεί πάλι να ξεκινήσει από την ιδανική θέση παρολαυτά στην αντίθετη κατεύθυνση. ‘Ολα αυτά, σε σχέση με τα παλιά εξοικονομούν χρόνο και δύναμη.

Αφού τελειώσαμε με τη φάση της α ν ά λ υ σ η ς – α ν ε ύ ρ ε σ η ς Θ έ σ η ς για ε κ κ ί ν η σ η, τότε αρχίζει η κύρια φάση του ΞΑΝ.