ΜΠΟΤΖΑ

H ΜΠΟΤΖΑ, ΣΤΡΟΦΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ(ΣΤΑ)

Βασικές αρχές για μια άνετη στροφή στο Windsurfing…

“ΟΙ ΒΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΜΠΟΤΖΑ”
Το ξεκίνημα της ΣΤΑ γίνεται με πίεση στην εσωτερική κόχη του σκάφους (δηλ.στην υπήνεμη κόχη). Η κάθετη ευθεία του σώματός του Σερφίστα(ΣΑ) πρέπει να είναι παράλληλη με την κάθετη ευθεία του άλμπουρου. Εάν, η κάθετη ευθεία του σώματος με τη κάθετη ευθεία του άλμπουρου δεν είναι παράλληλες (δηλ. δημιουργείται γωνία V), τότε προκαλούνται προβλήματα στη συμπεριφορά του σκάφους που εκδηλώνονται με απόκλιση της πλώρης (μύτης) του σκάφους από την καμπύλη πορεία της στροφής.

H ΣΤΑ αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο για 180ο στροφή πάνω στο νερό. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Οδηγούμε το σκάφος σε ελαφρά ουριοδρομία με πίεση των δακτύλων των ποδιών. Βγαίνουμε έγκαιρα από το κρεμαστικό και ταυτόχρονα βγάζουμε το πίσω πόδι από δέστρα.

Ανάλογα με το μέγεθος και τον όγκο του σκάφους τοποθετούμε το πίσω πόδι (τα δάκτυλα να βλέπουν λοξά προς τα εμπρός) λίγο πιο μπροστά από την πίσω δέστρα και στη μέση γραμμή του σκάφους (εφόσον πρόκειται για σκάφη < από 90λιτρα), ενώ όταν πρόκειται για σκάφη περί τα 120λιτρα και άνω, τα δάκτυλα του ποδιού τοποθετούνται στην εσωτερική καμπύλη του σκάφους λίγο πιο πάνω από την εσωτερική κόχη.

Τώρα με ευαισθησία και σταθερότητα αυξάνουμε την πίεση σταδιακά αλλά συνεχόμενα στην εσωτερική κόχη του σκάφους. Τα γόνατα του ΣΑ βλέπουν προς την εσωτερική πλευρά της στροφής και ωθούν το σκάφος έντονα προς τα μέσα. Ταυτόχρονα ανυψώνονται οι φτέρνες των ποδιών ώστε η πίεση να γίνεται μόνο με δάκτυλα… Το ριγγ σ’ολόκληρη αυτή τη φάση παραμένει σχετικά κοντά στον ΣΑ και δεν αλλάζει θέση. Το σώμα του ΣΑ στέκεται σε ετοιμότητα και βλέπει προς τα εμπρός. Εάν το σώμα δεν έχει αυτή τη θέση το σκάφος αρχίζει να αναπηδά πράγμα όχι και πολύ ευχάριστο.

Η ενεργητική είσοδος στη στροφή εξουδετερώνει σιγά σιγά τη δύναμη του πανιού που δημιουργείται από τις φυγόκεντρες δυνάμεις της στροφής. Το πανί ωστόσο παραμένει αμετακίνητο προς το παρόν.

Η ακτίνα στροφής πρέπει να είναι μεγάλη έτσι ώστε να γλιστρά κανείς με μεγάλη ταχύτητα και μάλιστα σε ουριοδρομία. Το πίσω πόδι πιέζει σταθερά και συνεχόμενα την εσωτερική κόχη. Η φτέρνα του πίσω ποδιού παραμένει ανασηκωμένη. Τώρα σιγά σιγά απωθούμε το ριγγ προς τα έξω.Ταυτόχρονα όμως γίνεται αντιληπτό ότι η ταχύτητα του σκάφους ελαττώνεται ως αντιστάθμισμα του ΒΣ

Επισήμανση, πλησιάζοντας προς το τέλος
Κλεφτές ματιές προς το εσωτερικό της στροφής είναι απαραίτητες για να διατηρείται το σκάφος στη τροχιά της στροφής, ταυτόχρονα παραμένουμε σε ετοιμότητα στηριζόμενοι στα δάκτυλα των ποδιών για να αποφεύγονται οι μικροί κλυδωνισμοί που προκύπτουν από τα κύματα.

Τώρα γλιστρά το μπροστινό χέρι (χέρι άλμπουρου) προς το άλμπουρο, ενώ τα ισχία και τα γόνατα βλέπουν προς το εσωτερικό της στροφής. Αυτό κρίνεται απαραίτητο διότι αλλιώς το ΒΣ του ΣΑ επιβαρύνει την εξωτερική πλευρά του σκάφους και η στροφή που έχει πάρει το σκάφος χάνεται ή ελαττώνεται. `Ετσι λοιπόν και ενώ βρισκόμαστε σε ουριοδρομία δεν πρέπει ακόμη να απελευθερώσουμε το χέρι του πανιού. Αυτό θα πρέπει να συμβεί βαθμιαία και μάλιστα σιγά σιγά και αφού αντιληφθούμε τη χαλάρωση του πανιού οπότε αφήνουμε το χέρι της μάτσας. Μόνο σε πολύ δυνατό αέρα μπορεί κανείς νωρίς να αφήσει το πανί να αναδιπλωθεί εντελώς.

Βλέποντας την ολοκλήρωση της στροφής
Τώρα σε κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι, η φυγόκεντρες δυνάμεις έχουν ελαττωθεί, η ταχύτητα του σκάφους έχει μειωθεί, το σώμα του ΣΑ κλίνει πιο έντονα προς τα μέσα ενώ η δύναμη του πανιού ελαττώνεται πάρα πολύ. Οδήγηση με το ακρόματσο προς τα εμπρός λειτουργεί μόνο σε ελαφρό αέρα(15-20 κόμβους). Μόλις όμως εμφανισθεί πίεση στο ριγγ τότε πρέπει αμέσως να απελευθερώσουμε το χέρι της μάτσας για να επιτευχθεί η αναδίπλωση του πανιού. Το χέρι του πανιού πιάνει το άλμπουρο κάτω από την μάτσα, μια και πρόκειται να γίνει χέρι άλμπουρου στην νέα κατεύθυνση. Η πίεση των δακτύλων των ποδιών συνεχίζεται μέχρι η στροφή να φθάσει στο τέλος της. Κατά τη διάρκεια της αναδίπλωσης του πανιού το χέρι του άλμπουρου γίνεται χέρι μάτσας μετά την αναδίπλωση του ριγγ.

Στην νέα πλέον πλαγιοδρομία έλκουμε το πανί με το χέρι της μάτσας και τότε κάνουμε της αλλαγή των ποδιών. Οπότε το πίσω πόδι πάει στον σύνδεσμο και το παλιό μπροστινό πόδι γλιστρά έξω από τη δέστρα και τοποθετείται μεταξύ των δεστρών στη μέση γραμμή του σκάφους.