Οδήγημα – κατεύθυνση windsurfing

Οδήγημα – κατεύθυνση.Συμβουλές για σωστή τοποθέτηση πριν από το ξεκίνημα και αφού βρισκόμαστε στο τέλος της Β’ φάσης.

Το Rigg μεταφέρεται κολυμπώντας ΠΡΟΣΗΝΕΜΑ, μόλις το Rigg βρεθεί στο Αέρα τότε αρχίζει να κατευθύνει το σκάφος. Συμβαίνει ακριβώς ότι και στην πορεία του Windserfing.

Αν παραμείνει το Rigg -αμέσως μετά την ανύψωσή του- πολύ προς τα πίσω στρίβει το σκάφος προς τον αέρα σταθερά. Αυτό θα ήταν φυσικά το τέλος για το “ξεκούραστο” ΞΑΝ και θέλει μεγάλη προσοχή, αλλοιώς όλα τα μέχρι τώρα πάνε χαμένα και θα πρέπει να αρχίσουμε πάλι από την αρχή.

Κολυμπάμε λοιπόν, το Rigg (με τεντωμένα τα χέρια) και μάλιστα στην αρχή για λίγο προσήνεμα. Μέχρις ότου το πίσω μας πόδι έλθει σ’επαφή με την πρύμνη ώστε άνετα να μπορούμε να το τοποθετήσουμε μπροστά από την πίσω δέστρα στη μέση γραμμή του σκάφους. Ετσι παραμένει το σκάφος συνέχεια σε πλαγιοδρομία. Τότε τεντώνουμε το χέρι του ‘Αλμπουρου και προσπαθούμε να κρατήσουμε το Rigg όσο το δυνατό κάθετα και συνειδητά προς τα εμπρός. Φέρνουμε το σώμα μας πλέον ενεργά τόσο πολύ μπροστά μέχρι να αισθανθούμε μια έντονη τάση στο πρόσθιο τμήμα του σώματός μας. Τραβάμε το πίσω μέρος του σκάφους (την πρύμνη) προς το σώμα μας με το πίσω πόδι και μ’αυτό το τρόπο μετακινείται η πλώρη μακρυά από τον αέρα.

ΧΕΡΙ ΠΑΝΙΟΥ χρειάζεται μόνο ελαφρό ακούμπημα.

Στο ΞΑΝ πρέπει κανείς να μπορεί να περιμένει (να έχει υπομονή). Πρώτα-πρώτα υπάρχει νόημα να δοκιμάσουμε το “ενεργό ανέβασμα” μόνο όταν αντιληθφούμε μία σπηλιάδα να έρχεται κάτω από το πανί. Πολλοί Σερφίστες κρατούν το Rigg τόσο συνεπασμένοι ώστε δεν μπορούν να αντιληφθούν πότε η πίεση αυξάνει μέσα στο πανί τόσο ώστε να μπορεί ανυψώσει (να σηκώσει) το σώμα.

Σε αποτυχημένες προσπάθειες, βοηθάει η ακόλουθη θέση: Το χέρι του ‘Αλμπουρου παραμένει σε όλη τη διαδικασία του ΞΑΝ τεντωμένο. Κρατά το Rigg κάθετα και επίσης προς τα εμπρός, μαυτό το τρόπο το σκάφος δεν πηγαίνει προς τον Αέρα. Το χέρι του πανιού ελέγχει -όπως το πετάλ του γκαζιού- την πίεση του πανιού: Σε περίπτωσεις με έντονες σπηλιάδες, το χέρι του πανιού κρατιέται χαλαρό, ενώ αντίθετα σε ελαφρά ρεύματα αέρα το χέρι του πανιού πρέπει να κρατά πιο έντονα και να έλκει σφικτά τη μάτσα. Τοποθετούμε λοιπόν το χέρι του πανιού χαλαρά στη μάτσα και έτσι αισθανόμαστε την πίεση του πανιού καλλίτερα.

ΚΑΘΕΤΟ Rigg με τέντωμα του χεριού του ‘Αλμπουρου

Κρεμιώμαστε κάτω από το Rigg, αλλά πολλές φορές δεν συμβαίνει τίποτε. Αυτό συμβαίνει διότι κάνουμε το συχνότερο λάθος του ΞΑΝ, πιάνουμε τη μάτσα πολύ μπροστά, δηλαδή πολύ κοντά προς το κοντάρι. Αποτέλεσμα, το Rigg δεν μπορεί να τοποθετηθεί αρκετά κάθετα και δημιουργείται πολύ μικρή έλξη. Η διόρθωση γίνεται με μετακίνηση του χεριού του ‘Αλμπουρου εμφανώς προς τα πίσω, περίπου στο μπροστινό κλιπς του κρεμαστικού, τα δύο χέρια δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ένα εύρος ωμοπλατών. Τότε, τεντώνουμε το χέρι του ‘Αλμπουρου και την επιτυχία την αντιλαμβανόμαστε αμέσως: Το Rigg αποκτά ξαφνικά σαφώς μεγαλύτερη δύναμη και έλκει έντονα το σώμα μας προς το σκάφος. Αν ο αέρας είναι λιγότερο δυνατός, τότε πιάνουμε το κοντάρι με το χέρι του Αλμπουρου, πολλές φορές αυτό βοηθά.

Ανεβείτε πραγματικά ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

Το τρικ στο ΞΑΝ είναι να μεταφέρεις το κέντρο βάρος του σώματος πριν από το ανέβασμα όσο δυνατό πιο κοντά στο σκάφος. Μ’ αυτό το τρόπο ανεβαίνει κανείς και με λιγότερο αέρα: λυγίζουμε το πίσω πόδι και έλκουμε την πρύμνη του σκάφους πολύ κοντά στο σώμα μας. Ταυτόχρονα γυρίζουμε το άνω μέρος του σώματος μας προς τα μπροστά και τεντώνουμε το χέρι του Αλμπουρου γενικά προς την πλώρη. ‘Ετσι ώστε να φαίνεται, ότι θέλουμε να στηριχθούμε στο άλμπουρο. Μ’ αυτό το τρόπο “στηρίγματος” ανεβαίνει το μισό σώμα μέχρι τη λεκάνη στο σκάφος. Ταυτόχρονα με το μπροστινό πόδι κάνουμε κουπί πιο δυνατά και φέρνουμε ή τραβάμε πιο έντονα τη μάτσα (Rigg) προς τα μπρος και επάνω στο σκάφος. ‘Οταν λοιπόν το ανέβασμά μας γίνει συνειδητά ενεργά προς τα εμπρός τότε το Ανύψωμα είναι πολύ απλό.